สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
   

 


บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มของบริษัท อซาด้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น


บริษัทฯก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการ โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม

        1. สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างด้านงานสุขาภิบาล อาทิเช่น เครื่องต๊าปเกลียวท่อ,


เครื่องต๊าปเกลียวเหล็กเส้น, เครื่องตัดท่อ, เครื่องทดสอบรอยรั่วของท่อ เป็นต้น
       2. สินค้าในกลุ่มเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำความเย็นด้านเครืองมือช่าง งานระบบบริการ


อาทิเช่น เครื่องฟื้นฟูสภาพน้ำยาแอร์, เครื่องดูดถ่ายน้ำยาแอร์, เครื่องชั่งน้ำยาแอร์, แมนิโฟลว์เกจ, สาย


ชาร์จน้ำยาแอร์, อุปกรณตัด ดัด ท่อทองแดง เป็นต้น

บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าสินค้า จัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการ


ก่อนการขาย การให้คำปรึษาแก่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าเพื่อให้สินค้าของบริษัทฯตรงกับงานของลูกค้า  และการให้


บริการ หลังการขาย การให้คำแนะนำวิธีการใช้สินค้า, การสอนการใช้สินค้า และการบำรุงดูแลรักษาสินค้า


ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นการที่มากกว่าความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นทางเลือกแรกกับลูกค้า ในการสร้าง


ความเจริญเติมโตมั่นคงให้กับตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ และ เครื่อง


ทำความเย็น เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้ ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้สินคัามีคุณภาพ และพึงพอใจมากที่สุด ทุกความพึงพอใจของลูกค้า


เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร