สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
 

 ศูนย์บริการ และตัวแทนจำหน่าย 
กรุงเทพฯและปริมณฑล

 

 

บริษัท เอกดำรงค์แมชชีนทูลส์ จำกัด 


โทรศัพท์: 0 2280 2664-9, 0 2628 3295-99   


แฟกซ์    : 0 2280 2670

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 


บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จำกัด

 

โทรศัพท์: 0 2476 3702    


แฟกซ์    : 0 2476 5519


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


 

 


หจก.โรงซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าคลองหลวง

 

โทรศัพท์ : 0 2516 3092, 0 2153 4891-3  

 

แฟกซ์    : 0 2153 4675 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


 

 

 

 

บริษัท รุจิร คอร์ปอเรชั่น จำกัด


โทรศัพท์: 0 2386 4067-70


 แฟกซ์   : 0 2386 4065


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 

 

บริษัท ที.ซี.อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กปอร์ต จำกัด 


โทรศัพท์ : 0 2543 7588-9  


แฟกซ์     : 0 2543 7590

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 

ภาคเหนือ

 

 

 

บริษัท อาคารสินแมชชินเนอรี่ จำกัด 


โทรศัพท์ : (053) 252 525-26


แฟกซ์     : (053) 252 529


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
   ภาคใต้

 

 

 

 บริษัท กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต จำกัด


โทรศัพท์ : (076) 254 029    


แฟกซ์     : (076) 254 027


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงการช่าง


โทรศัพท์ : (074) 220 928-9, (074) 235 507-8,

               (074) 244 161


แฟกซ์     : (074) 232 792


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


         


                                                       

 

 

บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด                                 


โทรศัพท์ : (073) 241 355-6         


แฟกซ์     : (073) 214 753


 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกภาคตะวันออก

 

 

 

  

 


บริษัท ที.เอ็น.สตีล ซัพพลาย จำกัด                        

 

โทรศัพท์: (037) 285 151


แฟกซ์    : (037) 285 152


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท ระยองมงคลชัย จำกัด

 

โทรศัพท์ : (038) 681 370-2


แฟกซ์    : (038) 681369, (038) 682 470

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วัฒนาพาณิชย์

 

โทรศัพท์: (044) 242 442


แฟกซ์    : (044) 244 881


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

   

 

 

ภาคตะวันตก

 

 

  

ร้านเอี่ยมเฮง

 

โทรศัพท์: (032) 323 056 ,(086) 393 9742

             (096) 806 0089


แฟกซ์    : (032) 323 055รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

   

 

 

 

ร้านค้าจำหน่ายกรุงเทพและปริมณฑล

 

 

 

 


บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮม โปรดักส์ จำกัด


โทรศัพท์: 0 2707 2222   


แฟกซ์    : 0 2707 2218-9


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ภาคตะวันออก

 

 

 


บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ แอนด์ โฮมโปรดักส์ จำกัด (สาขาศรีราชา) 


โทรศัพท์ : (038) 320 900 


แฟกซ์     : (038) 320 901-2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
   

 


บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด (สาขาบ่อวิน)


โทรศัพท์: (033) 005 489


 แฟกซ์   : (033) 005 460-2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
   

 


บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด (สาขาระยอง)


ทรศัพท์ : (038) 949-999 


แฟกซ์     : (038) 949-951-2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก