สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
Threading Oil Cool

 

น้ำมันต๊าปเกลียว "คูล"

 


              

                              4L                                        16L 

 

คุณสมบัติ :


- ทำให้เกลียวที่ต๊าปออกมาสมบูรณ์มีคุณภาพ ไม่เกิดรอยรั่ว


- ลดความร้อนขณะต๊าปเกลียว


- ยืดอายุการใช้งานของฟันต๊าปและเครื่องต๊าปเกลียว

 

 

 


 

 

 

Threading Oil White


น้ำมันต๊าปเกลียว (ขาว)


 

ข้อแนะนำ : เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ


ที่มีข้อกำหนดในเรื่องของสารเจือปน


                      4L                                                    16L คุณสมบัติ : 


-  มีสารช่วยเคลือบชิ้นงาน ไม่ทำให้เกิดสนิม


-  ทำให้เกลียวต๊าปออกมาสมบูรณ์ มีคุณภาพ ไม่เกิดรอยรั่ว


-  สามารถละลายตัวเองได้ในทุกของเหลวที่มีน้ำเป็นพื้นฐาน


-  ช่วยลดความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างต๊าปเกลียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


    และยืดอายุของฟันต๊าป