สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์


Internal Fit-Up Clamp

 

จิ๊กเชื่อมหน้าแปลน           

 

 

 

 

| วัตถุประสงค์ |


- ใช้จับหน้าแปลนเพื่อเชื่อมเข้ากับท่อ

 

 | คุณสมบัติ |

 

- ช่วยในการเชื่อมหน้าแปลนเข้ากับท่อให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นช่วยลดต้นทุนจากการทำงาน


- งานที่เชื่อมออกมาได้ศูนย์กลาง ทำให้งานที่ติดตั้งไม่คดเอียงและรั่วซึม


- ตัวขาถ่างทำงานอิสระทั้ง 2 ตัว ทำให้สามารถจับชิ้นงานได้แม้ขนาดภายในท่อ


  และหน้าแปลนแตกต่างกัน


- ส่วนสัมผัสทำจากสแตนเลส ไม่เกิดสนิม


- ช่วยให้ทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน


- ลดความผิดพลาดจากการทำงาน งานมีคุณภาพ


  

| ข้อมูลสินค้า |