สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์


Adjust A Flang

อุปกรณ์ปรับหน้าแปลน


           I วัตถุประสงค์ I


- ใช้สำหรับจับตำแหน่งหน้าแปลนแนวดึ่งในการประกอบและเชื่อม 
I คุณสมบัติ I 


งานสำหรับการจัดตำแหน่งหน้าแปลนในแนวดิ่ง ร่วมกับอุปกรณ์ในการยก


- สามารถจับหน้าแปลนได้มากกว่า 5 นิ้ว และรับน้ำหนัดได้ถึง 450 กิโลกรัม


- เหมาะกับหน้าแปลนที่มีรูสลัก ขนาด 19 ˜ 42 มิลลิเมตร


- เมื่อใช้ร่วมกับ Coupler Adjust(S780420) สามารถปรับความเที่ยงตรงได้

 

 

 

                 
 I ข้อมูลสินค้า I